Medical Corps Major Dr. Dusan M. Steric from Nis

(prilog za biografiju porodice dr Milana Petrovića, pedijatra,
poslednjeg predsednika Srpskog lekarskog društva u doba Kraljevine)

Slavoljub Stanković Tale
Niš

Na VII naučno-stručnom skupu Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura održanom 15-16. oktobra 2015. godine u Zaječaru predstavljen je rad Sanitetski major dr Dušan M. Šterić iz Niša. U tri monografije o Vojnoj bolnici u Nišu samo mu se pominje ime, ali bez ikakvih biografskih podataka.

Potiče iz cincarske porodice koja je u tursko doba živela u Nišu. Rođen je u Nišu 29. aprila 1901. godine kao druga prinova u kući učitelja Milana Dimitrija Šterića i majke Danice (otac Dimitrije-Miče Popče Petrović, majka Vasilija rođ. Jovanović, a mlađi brat dr Milan Petrović, pedijatar). Roditelji su bili upisani kao stanovnici jaglički jer je u vreme druge prinove mladi učitelj službovao u tom selu u Zaplanju. Detinjstvo je provodio u mestima službovanja svog oca zajedno sa braćom Dragomirom i Petrom. Prvo dete Šterićima je verovatno bila ćerka Mara koja nije dugo poživela i nije ostala u porodičnom sećanju.

Dušan je u Nišu stekao gimnazijsko obrazovanje. Zatim je u francuskom gradu Lionu završio Medicinski fakultet gde je kasnije i specijalizirao hirurgiju.

Sanitetski poručnik postao je 3. januara 1928. godine.Službovao je u Nišu, Štipu, na Bregalnici, Beogradu, Kotoru (bio vrš. dužnosti upravnika). U toku Građanskog rata pod okupacijom operisao je pacijente u Vojnoj bolnici u Nišu.
U Nišu je 9. novembra 1930. godine sklopio brak s Dušankom Č. Stojanović, rođenom 12. februara 1910. godine u Petrovcu (otac Čedomir Stojanović, advokat i majka Roksanda, učiteljica, Požarevljani koji su u vreme udaje svoje ćerke službovali u Leskovcu).

Šterići su izrodili četvoro dece: Milan (Niš, 20. decembar 1931), Radmilo (Štip, 25. jul 1935), Ljiljana (Niš, 28. april 1942) i Vladeta (Niš, 22. maj 1944).

U proleće 1943. godine mu umire ćerka, u jesen majka, a u proleće 1944. godine na Veliku subotu u bombardovanju mu gine sin prvenac. U jesen 1944. godine komunisti su ga streljali. Njegova supruga se sa dvoje preostale dece sklonila kod svojih u Požarevac. Ubrzo umire najmlađi sin Vladeta.

Državna komisija za tajne grobnice ubijenih od septembra 1944. navodi da je sanitetski major Šterić Dušan, šef hirurgije Vojne bolnice Niš, streljan 27. novembra 1944. godine u Nišu.
Iz rešenja o popisu i konfiskaciji imovine od 14. II 1946. godine saznaje se da su komunisti streljali dr Dušana Šterića bez ikakvog sudskog procesa.

sanitetski major 1

Gospodinu Bogdanu Petkoviću (1936) iz Niša je po uzrastu u komšiluku najbliži bio Radmilo Šterić i oni su često zajedno igrali fudbal krpenjačom. Njegovog oca, dr Dušana, pamti kao gospodina koji je uvek bio u kompletnom odelu s kravatom i da je svojom pojavom i držanjem plenio. Od komšija je čuo da su pri kraju rata dr Šterića streljali komunisti. Posle više decenija sa fotografija lako prepoznaje dr Dušana i njegovu gospođu Dušanku Šterić. Gledanje ovih fotografija ga vidno uzbuđuje i naviru mu sećanja iz ratnog detinjstva.
Ovo je još jedna priča o nestanku građanskog sloja društva u Srbiji i o posledicama “Crvenog doba”.
O s t a j m i z d r a v o !”

(Lucije Anej Seneka, Pisma prijatelju, Novi Sad, 1978, 480.)